Danışmanlık


Farklıyız, çünkü Satınalma Sistem Danışmanlığı veriyoruz. Yaptıklarınızı size tekrar anlatmıyor, farklı şeyler söylüyoruz.


Genellikle şirketler, hem satış hem üretim departmanlarına çok daha fazla yatırım yapıyorlar. Bunu doğal karşılamakla beraber, en önemli maliyet / gider kalemlerini yöneten satınalma departmanlarına da yeterince yatırım yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Üstelik satınalmanın, daha az bilinen ve literatür bulmanın zor olduğu bir süreç olduğunu biliyoruz.

Bu yüzden biz, şirket içerisinde halihazırda yapılan uygulamaları tekrarlayan, klasik bir danışmanlık sürecinden daha farklı yöntemlerimiz ve eylemlerimiz olduğunu biliyor ve kendimizi farklılaştırarak diğerlerinden ayrılıyoruz.


Satınalma Stratejileri ve Sistemleri Global Satınalma Mükemmelliği Satınalma Bütçe Yönetimi Maliyet İyileştirme Projeleri Yönetimi Toplam Maliyet Sahipliği Yaklaşımı Düşük Maliyetli Bölge/Ülke Metodolojisi Kategori Yönetimi ve Kraljic Yaklaşımı Sözleşme Yönetimi Tedarikçi Devreye Alma Tedarikçi Performans Değerlendirmesi Maliyet Analizleri ve Fiyatlandırma Yap / Satınal Projeleri Benchmark Sistemleri Kalite Sistemleri Çevre Bilinci ve Regülasyonlara Uyum Tedarikçiler ile Entegrasyon Yaratıcı Ürün Projelerine Katılımı Tedarik Zinciri İyileştirme Methodolojisi İstatiklerle Yönetim Sürdürülebilirlik Finansal Risk Analizleri